Olietanke

 
 
 
 

Foto af olietank

 
   
 
 

Olietanke

Olietanke kan leveres til mange forskellige typer olieprodukter. De fleste tanke anvendes dog primært til opbevaring af fyringsolie, dieselolie og benzin. Det er dog ikke kun til disse produkter olietanke kan anvendes. Det er kommet mange nye mere miljørigtige produkter på markedet, og olietanke fra CGH kan også anvendes hertil. Typisk kan en olietank også anvendes til mange andre medier/væsker ved blot at lave nogle enkle ændringer på olietankene.

CGH Nordic kan levere olietanke i mange forskellige versioner til opstilling ovenpå jorden / overjordisk eller til nedgravning, store olietanke eller små tanke. Overjordiske olietanke kan laves som liggende tanke eller som stående tanke på ben. Efter behov kan olietanke laves af et lag stål, eller af 2 lag stål som en dobbeltvægget olietank for største mulige sikkerhed.

olietank til nedgravning | olietanke fritstående | overjordisk olietank | store olietanke | tanke til benzin

  Olietanke